lørdag 3. april 2010

Nordreisa Hundekjørerlag på nett!!!

Velkommen til Nordreisa Hundekjørerlag sin blogg. Meininga er å gi informasjon om klubbens aktiviteter og andre relevante informasjoner. Dersom noen har lyst til å skrive noe eller legge inn bilder fra turer m.m. kan dette sendes til Geir Wang på g-wang@frisurf.no som er administrator. Etter hvert kommer det innkalling til årsmøte, felles tur på Kvænangsfjellet, barmarkscup m.m.

1 kommentar: